Föreningen fri kultur och programvara

The Society for Free Culture and Software

Vår drivkraft kommer från behovet av att skapa och upprätthålla ett fritt och öppet samhälle byggt på fri kultur och fri programvara.

Våra tjänster

Sedan föreningen bildades 2005 har vi byggt upp en infrastruktur med tjänster som vi gärna tillhandahåller, för våra egna aktiviteter, och aktiviteter vi genomför för och tillsammans med andra. Föreningen har sedan 2012 som huvudsaklig aktivitet att ge administrativt stöd till privatpersoner och organisationer som organiserar aktiviteter eller projekt inom fri kultur och programvara. I detta ingår bland annat att föreningen:

Tidigare projekt

Föreningen har genomfört en rad olika projekt och aktiviteter under åren. Här är några av dem:

Kontakta oss!

Kontakta vår ordförande Jonas Öberg på adressen jonas@ffkp.se, eller nå oss via twitter @ffkp